Duyurular

 • (16/10) Program ilan edilmiş-
  tir.

 • (17/09) Çalıştay/Eğitim oturumları ilan edilmiştir.

 • (22/07) Davetli konuşmacılarımız belli olmuştur.


 • Önemli Tarihler

 • Bildiri Gönderimi:

  • 15 Ağustos 2015 (23:59 TSİ)
 • Kabul Bildirimi:

  • 4 Ekim 2015
 • Bildirilerin Son Hali:

  • 12 Ekim 2015
 • Erken Kayıt:

  • 19 Ekim 2015
 • Konferans:

  • 26-27 Ekim 2015

  2. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK) 2015 Çağrısı

  Robotlar, her geçen gün gelişen donanım altyapıları ve ileri bilişsel yetenekleri ile karmaşık görevleri yerine getirmek üzere ilgi çekici bir araştırma alanı sunmaktadır. Robotlar, özellikle üç boyutlu görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve bunun yanında eylem yeteneklerinin artması ile yemek hazırlama gibi insana özgü görevlerden, uzun süreli Mars araştırmaları gibi insanlar için yorucu ve tehlikeli olan görevlere dek geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu gelişmelere rağmen robotların özellikle bilişsel yetenekleri konusunda henüz çok sayıda açık problem bulunmaktadır.

  Türkiye Robotbilim Konferansının (ToRK) amacı, Türkiye’deki robot bilim araştırmacılarını bir çatı altında bir araya getirmek ve bu konudaki açık problemleri ve yapılan araştırmaların sonuçları için bir paylaşma ortamı oluşturmaktır. Konferansta sunulacak olan bilimsel yayınların, ülkemizdeki robot araştırmaları için iyi bir Türkçe kaynak niteliği taşıyacağı da öngörülmektedir.

  Konferansın öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, sadece listelenen konularla sınırlı değildir:

  Robotlarda Görme ve Algılama İnsansız Araçlar
  Robot Dinamiği Kara Robotları
  Robot Kontrolü Hava Robotları
  Robot İşletim Sistemleri Deniz Robotları
  Robot Yazılımı Mikro ve Nano Robotlar
  Öğrenme, Planlama ve Adaptasyon Sürü Robotları
  Robot-Nesne Etkileşimi İnsansı Robotlar
  Bilişsel Robotbilim Hizmet Robotları
  Robot ve Robotbilim Mimarileri Endüstriyel Robotlar
  Konumlandırma, Haritalandırma, Yön Bulma Arama ve Kurtarma Robotları
  Haptik sistemler Biyolojik İlhamlı Robotlar
  Uzamsal Biliş Tarım Sektöründe Robotlar
  İnsan-Robot Etkileşimi Eğitimde Robotlar
  Çoklu Robot Sistemleri Robotlarla Eğlence
  Görselleştirme ve Benzetim Sağlık Sektöründe Robotlar