Duyurular

 • (16/10) Program ilan edilmiş-
  tir.

 • (17/09) Çalıştay/Eğitim oturumları ilan edilmiştir.

 • (22/07) Davetli konuşmacılarımız belli olmuştur.


 • Önemli Tarihler

 • Bildiri Gönderimi:

  • 15 Ağustos 2015 (23:59 TSİ)
 • Kabul Bildirimi:

  • 4 Ekim 2015
 • Bildirilerin Son Hali:

  • 12 Ekim 2015
 • Erken Kayıt:

  • 19 Ekim 2015
 • Konferans:

  • 26-27 Ekim 2015
  Çalıştay:  Eğitimler:

  • Endüstriyel Robotlar: 3 saat, Berke Gür, Bahçeşehir Üniversitesi, Başak Yüksel, General Electric.
   Özet:
   Fabrika otomasyon sistemleri günümüz endüstrisinin gözbebeği. Bu sistemlerin önemli bir parçası olan endüstriyel robotların hayatımıza girişiyle üretimde yeni bir çağa da girilmiş oldu. Böylece otomatize edilmiş üretim teknolojisi de fabrikalarda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu eğitim, endüstriyel robotların şimdi ve gelecekteki kullanım alanları, faydaları ve sahip oldukları/olacakları öngörülen becerileri ile ilgili bilgi vermek ve endüstriyel robotların hayatımızdaki yerleri ile ilgili şu soruları cevaplamayı amaçlamaktadır: Son hız gelişmeye devam eden robotların kullanımıyla üretim teknolojisinin gelecekte ulaşacağı noktayı bugünden tahmin etmek mümkün mü? İnsanlarla robotların yan yana, birlikte çalışması hangi tip robotlarla ve ne zaman mümkün olacak?


  • İnsan-robot etkileşiminde yapay öğrenme yöntemlerine giriş: 3 Saat, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altun, İstanbul, Kemerburgaz Üniversitesi.
   Özet:
   İnsan-robot etkileşiminde robotların insan ve çevre hakkında bilgi toplamasının yollarından birisi de yapay öğrenme yöntemleridir. Bu eğitim oturumunda temel yapay öğrenme ve örüntü tanıma yöntemlerine bir giriş yapılacaktır. Oturumun asıl hedef kitlesi, yapay öğrenme konusunda daha önce deneyimi olmayan, bu konuda hiç ders almamış yüksek lisans ve/veya doktora öğrencileridir. Ancak oturum konuya ilgi duyan robotbilimcilerin tümüne açıktır. Oturumda yapay öğrenme ve örüntü tanıma alanının en temel ve en yaygın yöntemlerinden bahsedilecek, ancak katılımcılara daha ileri teknikler ile ilgili kaynaklar da önerilecektir. Eğitimde ele alınacak yöntemler, teorik altyapısının açıklanmasının yanında insan-robot etkileşimi alanından gerçek örnekler ile desteklenecektir. Katılımcıların lisans 2. sınıf seviyesinde lineer cebir ve olasılık kuramı altyapıları olması beklenmektedir.


  • Robot İşletim Sistemi (ROS) Kullanımı Eğitimi: 90 Dakika, Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, Dr. Hikmet Yücel, Uğur Yayan, Mehmet Akçakoca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
   Özet:
   Günümüzde robotik alanında yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarda ara katmanlar yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Robotik ara katman’ın, uyarlanabilir ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olması, kolay anlaşılır, esnek, gürbüz ve gerçek zamanlı işlemlerin geliştirilme kabiliyetine sahip olması önemlidir. Günümüzde, hem açık kaynaklı hem de ticari olan robotik ara katmanlar bulunmaktadır. Robot işletim sistemi (Robot Operating System, ROS), robot yazılımı geliştiriciler için kütüphane ve araçlar sağlayan, açık kaynaklı bir ara katmandır. ROS son yıllarda en çok öne çıkan ara katman olarak dikkat çekmekte ve gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu özel oturumda öncelikle gezgin robot çalışmalarında kontrol yazılımları hakkında genel bilgi verilecek, ardından ROS ara katmanına ait temel bilgiler ve EVAROBOT gezgin robot platformu üzerinde uygulamalı bir eğitim verilecektir.


  • Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı - Prototip Mars Gezgini Robot: Merih 1: 90 Dakika, Doç. Dr. Özkan Bebek, Mehmet Can Yıldırım, Barış Balcı, Özyeğin Üniversitesi.
   Özet:
   Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı'nın üniversite düzeyinde bir robot takımı oluşturabilmek için tecrübe aktarımı amacıyla yapmayı düşündüğü oturum kapsamında aynı zamanda takımdan ve üniversite düzeyindeki uluslararası yarışmalardan bahsedilecektir. Mars gezgini robot olarak bilinen gezegenlerin yüzeyinde saha araştırması yapmaları amacıyla uzaya yollanan araçlardır. Roverlar (gezginler) ilk olarak Sovyetler tarafından ay yüzeyini incelemek üzere kullanılmışlardır. Temel olarak belli bir sürüş sistemi olan ve ihtiyaca göre örnek toplayabilen cihazlardır. Roverlar kullanıldıkları ortama ve boyutlarına göre değişikliğe uğrayabilmektedirler. Özellikle Mars yüzeyi konusundaki bilgimizin hatırı sayılır bir kısmını NASA'nın yıllar içerisinde Mars'a gönderdiği gezginler üzerinden edindik. Şu an faal olarak NASA'nın Oppurtunity ve Curiosty adlı gezginleri Mars üzerinde araştırma yapmaya devam ediyorlar. Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı bu uzay araçlarını geliştirmek ve yeni fikirlerin üretilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan yarışmalara katılmak amacıyla kurulmuş bir takımdır. 2015 senesinde ilk amaç olarak European Rover Challenge’a katılmak için Merih-1 isimli robotlarını üretmeye başlayan takım yaz dönemi sürecinde de robotları üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Takımın amacı uzay araçları için yeni tasarımlar üretirken aynı zamanda farklı disiplinlerden olan öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri geliştirmeleri ve gerçek hayatta uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamaktır. Sunum esnasında ÖzÜ Rover Takımı’nın sistemi ve gelişme süreci anlatılırken bir mühendis adayına bu tip bir robot takımının neler katabileceği anlatılacaktır.